Dansk Magisterforening

Grafisk design

Dansk Magisterforening

er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab. DM arbejder for et godt og udviklende arbejdsliv i balance, gode løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder for medlemmerne.

aparte har udarbejdet forskellige grafiske materialer til medlemmerne. Eksempelvis startpakker til forskellige medlemsgrupper i DM. Det er en samling af de bedste anbefalinger og råd fra DM til nyansatte i den offentlige sektor. Pakken indeholder forskellige brochurer, der sætter fokus på løn- og arbejdsforhold.

aparte udarbejder fast “fagligt nyt” som udsendes elektronisk til tillidsrepræsentanter.