Djøf

Grafisk design

djøfbladet – magasinet for medlemmer af Djøf

Danmarks Jurist- og Økonomforbund samler over 72.000 samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske studerende og kandidater fra det private og det offentlige område. Deres medlemmer arbejder bl.a. med jura, økonomi, forvaltning, forskning, undervisning, kommunikation og ledelse.

djøfbladets design er magasinpræget og der er lagt stor vægt på en fotolinie, der giver læseren nærvær og identifikation med artiklernes hovedpersoner. Skrifterne er moderne og justeres efter 5 trends der præger nu- og fremtidens grafiske udtryk.
Farverne justeres også løbende i takt med de trends tiden udvikler. Bladet har sin helt egen profil, men lægger sig alligevel op af den generelle designlinje, Djøf løbende justerer. Det gælder især skrifter og farver.

Bladet ligger også som en flot visuel præsentation i iPaper og med stor genkendelighed til det trykte medie. Ligeledes har de via hjemmesiden adgang til et arkiv, der indeholder alle djøfblade for 2008 og det giver nye muligheder for at krydse i tid og mellem emner.

Resultat kan ses på www.djoefbladet.dk

Djøf Studerende er de nye og kommende djøf’eres blad. Det har sit helt eget grafiske udtryk, men er alligevel genkendeligt som en del af Djøfs univers.